Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002

Šī projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētām pētījumu virzieniem, izstrādājot jaunus produktus un tehnoloģijas rūpniecībā un to ieviešot ražošanā, tādējādi veicinot sadarbību starp pētījumu un rūpniecības sektoru un palielinot rūpniecības spēlētāju konkurētspēju.

Projekts tiek īstenots no 2019. gada 8. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim. Projektam no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) tiek nodrošināta atbalsta summa 4 708 111,50 EUR.

Papildu informācija: Pētījums tiek veikts Latvijas Pārtikas Rūpniecības Kompetences Centra projekta ietvaros. Latvijas Pārtikas Rūpniecības Kompetences Centrs aptver divas zinātniskās jomas:

  1. Palielināt Latvijas ražotāju produktu tirgu, ietverot: inovatīvas produktus un tehnoloģijas, sekojot pēdējām tendencēm apritēkļa ekonomikā (ieskaitot eko-tehnoloģiskus produktus, pārtikas drošības un kvalitātes uzraudzības risinājumus); produktu iepakojuma risinājumus; pārtikas logistikas risinājumus, ieskaitot tehnoloģijas, kas uzlabo produkta uzglabāšanas laiku, transportēšanas izmaksas un saglabā augstu produkta kvalitāti, samazinot attālumu no ražotāja līdz patērētājam.

  2. Palielināt ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas, ietverot: uzlabot pārtikas atkritumu izmantošanu augstākas pievienotās vērtības produktos; lauksaimniecības un dārzkopības pētījumus, lai uzlabotu resursu efektivitāti - piemērotas sugas, kultivācijas tehnoloģijas; jaunus, inovatīvus produktus ar augstāku pievienoto vērtību, maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas un citus ražošanas faktorus. LPKC mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus pēc noteiktām pētījumu virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tos ražošanā, tādējādi veicinot sadarbību starp pētniecības un rūpniecības nozari un palielinot rūpniecības dalībnieku konkurētspēju.

Sadarbības partneris: SIA "VPLab" Sadarbības mērķis: Pētījuma projekts Nr. 37 "Inovatīvu funkcionālo pārtikas produktu attīstīšana un ražošana, kas bagātināti ar kolagēnu vai curcumin".

PAŠREIZĪGAIS PĒTĪJUMA STATUSS

Periods: no projekta sākuma līdz 2020. gada 16. augustam. Sākot no 2020. gada 1. jūnija, SIA "VPlab" sāka strādāt pie projekta "Inovatīvu funkcionālo pārtikas produktu attīstīšana un ražošana, kas bagātināti ar kolagēnu vai curcumin".

Jūnijā tika noteikti potenciālo produktu galvenie raksturlielumi un kvalitātes indikatori. Tad, balstoties uz norādītajiem produktu indikatoriem, tika vērtēti dažādi pieejami tirgū ražotāju raw materiāli. Sākotnējā vērtējuma pamatā bija katras raw materiāla specifikācija. Analizējot fizikālās un ķīmiskās datus, no ražotājiem tika pasūtīti kolagēna un curcumin paraugi kā galvenie raw materiāli.

Tika pārbaudīts un analizēts saņemto raw materiālu šķīdināmības indikators, lai noskaidrotu, kuri raw materiāli būtu piemēroti produktu attīstībai garšas indikatoru dēļ. Izvēlētie raw materiālu paraugi tika sagatavoti, lai tos nodotu ārējā laboratorijā, lai noteiktu raw materiālu koncentrāciju un tīrību.

Periods: no 2020. gada 17. augusta līdz 2020. gada 16. novembrim. Sākotnēji, ko saņemtās raw materiālu kvantitāte nebija pietiekama, lai veiktu koncentrācijas un tīrības pārbaudi laboratorijā, tika pieprasīti papildu raw materiālu paraugi no ražotājiem.

Lai izvairītos no produktu attīstības procesa aizkavēšanās un lai pēc iespējas ātrāk radītu katras produkcijas pirmās laboratorijas paraugus, tika sākta formula attīstīšana, izmantojot esošo sugu daudzumu. Balstoties uz kalkulācijām un katras sastāvdaļas atšķirības indikatoriem, katram produktam tika definēti nepieciešamie nosacījumi un tika attīstītas pamatformulas.

Periods: no 17. novembra, 2020. līdz 16. februārim, 2021. Tika pārbaudīti divi galvenie sastāvdaļu paraugi - trīs kurkumīna un trīs kolagēna paraugi, un pamatojoties uz agrāk attīstītajām formulām, tika radīti pirmie produktu laboratorijas paraugi. Balstoties uz testu rezultātiem, tika izvēlēti sastāvdaļu paraugi, ar kuriem turpināt darbu. Tika noskaidrots, ka visiem 6 paraugiem bija līdzīgi fiziski un ķīmiski indikatori, tāpēc galvenie izvēles parametri bija garša un šķīstība.

Notika produktu degustēšāna, kuru laikā, pamatojoties uz aptaujām, tika izvēlētas garšīgākās sastāvdaļas.

Sasniegtie starpposma rezultāti var uzskatīt par pamatu plānotā produktu attīstīšanas un ražošanas turpmākajai plānošanai.

Periods: no 17.02.2021 līdz 16.05.2021. Izmantojot iepriekš izvēlētos kolagēna un curcumin sastāvdaļas, laboratorijā tika radītas galīgās attīstības produktu paraugi. Produktiem tika noteiktas optimālās aktīvo sastāvdaļu koncentrācijas - bez sedimentiem un ar labu garšu. Tad tika radīti dažādi paraugi katram produktam ar dažādiem garšas un aromātiem. Notika garšas pārbaudes, un, balstoties uz aptaujām, tika izvēlēti galīgie produktu paraugi ar labāko garšu un aromātu.

Periods: no 17.05.2021 līdz 16.08.2021. Šajā ziņojuma periodā tika izvēlētas ražošanas iestādes, kuras varētu optimāli ražot attīstīto produktu eksperimentālos partiju, un tika pārbaudīta receptes saderība ar laboratorijas receptēm. Katram produktam tika noteikta optimālā paketēšana, atkarībā no ražošanas iestādes un tirgus pieprasījuma potenciāla. Tika veiktas pildīšanas tehnoloģijas pārbaudes katram konkrētam produktam. Katram produktam tika sagatavota nepieciešamā ražošanas dokumentācija, tostarp produkcijas protokolu veidlapu radīšana, riska novērtējumi, kritisko procesu parametru noteikšana, kā arī apstiprināta analītisko metožu apraksta un produktu stabilitātes pētījumu galīgā versija.

Periods: no 17.08.2021 līdz 16.11.2021. - PROJEKTS VEIKSMĪGI PABAIDĪTS Šajā ziņojuma periodā tika aprēķināts atbilstošais partijas izmērs, ņemot vērā ekonomiskos aspektus, kas nodrošina zemākos ražošanas izdevumus un iespēju biežāk veikt ražošanas ciklus. Tika veikta eksperimentālā ražošana industriālos apstākļos. Pēc eksperimentālās ražošanas pabeigšanas tika veiktas papildu laboratorijas analīzes, lai apstiprinātu produkta sastāvu saskaņā ar recepti.

Galvenais projekta rezultāts ir izstrādāto trīs dzērienu attīstība, kuri piemēroti plašam patērētāju lokam:

  • Produkts N1 Kurkumīns Kollagēns - 500 ml pudele (40 porcijas); 
  • Produkts N2 Kollagēns Flex - 25 ml ampuļa * 7 gab. kastē; 
  • Produkts N3 Kollagēna Ūdens - 330 ml metāla burka. 

Projekta mērķis ir sasniegts - ir izstrādāti jauni, inovatīvi un ērti funkcionālie pārtikas produkti dzērienu veidā, bagātināti ar kollagēnu vai kurkumīnu.